פרוייקטים

שיחזור בית כנסת, תל אביב

שיפוץ בית מלון עתיק, ראשון לציון

שיחזור מרכז עסקים, תל אביב

שיפוץ בית מגורים, ירושלים

כל הזכויות שמורות לכהן פרוייקטים 2021