שימור ושיחזור מבנים

שימור מבנה הוא פעולה להבטחת המשך קיומם של מבנים הנושאים ערכים תרבותיים היסטוריים וארכיטקטוניים, בתוך תרבות עכשווית ובעלת צרכים מידיים ועתידיים. שימור מבנים היסטוריים דרוש לנו גם בשל תחושת היציבות וההמשכיות ההיסטורית שלנו הן כפרט והן כעם. האתרים ההיסטוריים הם חלק בלתי נפרד מתרבות, הם נכסינו התרבותיים הבנויים.

קריטריונים לשימור

אתרים בעלי חשיבות לאומית

אתרים המהווים דוגמא אופיינית לתרבותה של חברה מסוימת בתקופה מסוימת

מבנים בעלי חשיבות מקומית

מבנה או מכלול מבנים המהווים דוגמא לתרבות בנייה, טכנולוגיית בנייה וחומרי בנייה

אתר בו גרה אישיות מפורסמת אשר פעלה ותרמה להתפתחות היישוב

מפת אתרי מורשת

כל הזכויות שמורות לכהן פרוייקטים 2021